Taraflar ve Konu

İşbu sözleşme www.perasyon.com internet sitesinde (bundan sonra “SİTE” olarak anılacaktır) yer alan Perasyon yazılım ürünlerini (bundan sonra “UYGULAMA” olarak anılacaktır) satın alacak kişi (bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) ile Hoşnudiye Mh. İsmet İnönü 1 Cd. No:30/A Tepebaşı/ESKİŞEHİR adresinde bulunan Bayar Teknoloji ve İletişim Anonim Şirketi (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda yapılan satın alma işlemi ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Madde 1. Cayma Hakkı

SATICI, ALICI’ya “Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu” taahhüt eder. 

Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, iade faturasının aslı veya e-faturanın gönderilmesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 45 (kırkbeş) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade edilir. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez veya e-fatura SATICI’ya ulaşmaz ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez.

Madde 2. İptal Bildirimi

Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, aylık üyelik yapılmışsa geri ödeme yapılmayacaktır. Yıllık üyelik yapılmışsa, sözleşmenin sona erdiği ay hariç olmak üzere, kalan ayların ücretinin geri ödemesi Şirket tarafından yapılacaktır. Her bir ay için ücret hesaplaması, yıllık ücretin 12’ye bölümü ile hesaplanmaktadır. Kullanıcı, bir yıllık kiralama süresi sonunda, üyeliğini yenilemeyerek kullanım hakkını sonlandırabilir.

Madde 3. Genel Hükümler

3.1 ALICI, SİTE’de gösterilen UYGULAMANIN temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekline ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

3.2 UYGULAMA’nın kullanıma açılması sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun satış bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, en geç 3 gün içinde UYGULAMA kapatılır.

3.3 ALICI UYGULAMA ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini SATICI iletişim kanalları üzerinden (info@perasyon.com, veya SİTE’de yer alan diğer iletişim araçları vasıtası) SATICI’ya bildirebilir.

3.4 Bu Sözleşme’den ve/veya bu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları kesin delil oluşturur. Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’nın ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.